Concertone de La Notte della Taranta 2011: Ahi lu core meu di Antonio Castrignanò

Concertone La Notte della Taranta 2011. Ahi lu core meu di Antonio Castrignanò